GIẢI PHÁP TRỌN GÓIWe provide all-in-one solutions, installation and data for GoodEye system productsAN NINH CHẤT LƯỢNGWe are committed to ensuring the confidentiality and security of information and data of GoodEye product systemsTHƯƠNG HIỆU UY TÍNGoodEye trademark belongs to the HUS Company Limited (HUSCO), VNU University of Science, Vietnam National University
Previous
Next

GE-ARG 30

Thiết bị đo mưa tự động

GE-ARG 30

Thiết bị đo mưa tự động

Xem sản phẩm

GE-SLG 401

Thiết bị đo bức xạ tự động

GE-SLG 401

Thiết bị đo bức xạ tự động

Xem sản phẩm

GE-WSD 501

Thiết bị đo gió tự động

GE-WSD 501

Thiết bị đo gió tự động

Xem sản phẩm

Bạn đang cần
tư vấn
?


Liên hệ ngay

THIẾT BỊ QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

THIẾT BỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

THIẾT BỊ GIÁM SÁT – AN NINH

THIẾT BỊ GIÁM SÁT GIAO THÔNG

CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

PGS.TS. Trần Ngọc Anh

THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

PGS.TS. Trần Quang Đức

KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nam

NANO VÀ NĂNG LƯỢNG

TS. Trần Vĩnh Thắng

VẬT LÝ VÀ ĐIỆN TỬ

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Previous
Next


Previous
Next

Home-Logo-VNU
Home-Logo-HUS
Home-Logo-HUSCO
Home-Logo-CEFD
Home-Logo-GOODEYE

Previous
Next