Một hệ thống giám sát an ninh được bảo mật tốt sẽ
giúp xóa đi nỗi lo rò rỉ thông tin, hình ảnh người sử dụng. Hệ thống an ninh sẽ
giúp cuộc sống của mỗi người được an toàn và thoải mái hơn. Hệ thống có thể kết
hợp với hệ thống Nhà thông minh được thiết kế, tối ưu theo yêu cầu của mỗi nhà.