Các thành phố lớn hiện đang phải chịu áp lực với hệ
thống hạ tầng chưa phát triển kịp với sự phát triển của kinh tế và dân cư. Số
lượng xe cộ tăng nhanh khi hạ tầng về giao thông tĩnh và giao thông động không
đủ và không đồng bộ, các giải pháp quản lý thông minh, đồng bộ và tự động sẽ
giúp giảm bớt các điểm ùn tắc, đảm bảo giao thông thống suốt và giảm bớt gánh nặng
cho ngân sách và thiệt hại cho xã hội. Hệ thống bao gồm các camera, cảm biến
tích hợp hệ thống cảnh báo giao thông, hệ thống điều phối đèn giao thông thông
minh, hệ thống điều phối các bãi đậu xe thông minh và được điều phối chung bởi
trung tâm điều phối giao thông của Thành phố, có khả năng tích hợp và hệ thống
chính phủ điện tử.