Hệ thống cảnh báo lũ tự động rất cần thiết cho các
vùng có khả năng bị lũ đe dọa đến cuộc sống của người dân như những khu vực có
đập tràn, những khu vực có địa hình dốc, phức tạp. Hệ thống giám sát các nguy
cơ về mưa lớn bất thường, mực nước dâng cao bất thường tại các vị trí nhạy cảm,
có khả năng cảnh báo sớm để người dân có thời gian xử lý tránh thiệt hại khi có
lũ.